Thị trường
Giới đầu tư toàn cầu đua bán tháo cổ phiếu

S&P đánh tụt xếp hạng tín dụng tại nhiều quốc gia do dư nợ đã vượt ngoài vòng kiểm soát. Thông tin này khiến giới đầu tư trở nên bất an và đua nhau bán tháo cổ phiếu.
Trang:   [1]  
            
THẾ GIỚI BĂNG RÔN
Địa chỉ: số 125/7, đường Lê Văn Phan , Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: 0905441234
Email: quangcaohieuqua2014@gmail.com