Bất động sản

Luật hóa việc thống nhất sổ đỏ, sổ hồng

Liên quan đến việc thống nhất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất, vừa qua Bộ KH-ĐT đã báo cáo Thủ tướng việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung nội dung này vào dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.
Thủ tướng đã đồng ý và giao Bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan bổ sung vào dự án luật này nội dung các vấn đề sửa đổi, bổ sung của Luật Đất đai và Luật Nhà ở về việc thống nhất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất.

Bộ KH-ĐT khẩn trương chuẩn bị dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật này để ban hành và có hiệu lực cùng thời điểm với hiệu lực của luật. Bộ trưởng Bộ KH-ĐT sẽ thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký tờ trình và báo cáo Quốc hội dự án luật này.
            
THẾ GIỚI BĂNG RÔN
Địa chỉ: số 125/7, đường Lê Văn Phan , Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: 0905441234
Email: quangcaohieuqua2014@gmail.com