Bất động sản

Một vài suy nghĩ về sách cho thiếu nhi

Việc đọc sách không những giúp cho trẻ em thư giãn mà còn có tác dụng tích cực trong việc phát triển đời sống tinh thần, trí thông minh, ngôn ngữ và những chuẩn mực về các hành vi cũng như những thói quen tích cực khác
ND - Việc đọc sách không những giúp cho trẻ em thư giãn mà còn có tác dụng tích cực trong việc phát triển đời sống tinh thần, trí thông minh, ngôn ngữ và những chuẩn mực về các hành vi cũng như những thói quen tích cực khác. Thông qua việc đọc sách sẽ giúp trẻ trang bị một tiền đề cần thiết để học tập, cũng như góp phần duy trì những giá trị đạo đức, văn hóa Việt Nam và phát triển những mối quan hệ gia đình gắn bó.
            
THẾ GIỚI BĂNG RÔN
Địa chỉ: số 125/7, đường Lê Văn Phan , Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: 0905441234
Email: quangcaohieuqua2014@gmail.com